КС Західна кредитна група

КС «Західна кредитна група» - допомагаємо фінансово !!  

Кредитна спілка «Західна кредитна група» – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Мета та завдання

Принципи діяльності 

Становлення

Юридичний статус

Членство у КС «Західна кредитна група»

 

Мета та завдання

Наша мета – збереження та примноження заощаджень спілчан, зростання добробуту жителів Буковини, через фінансування придбання товарів, оплати навчання, покращення житлових умов, створення та розвиток малого бізнесу. 


Ми бачимо наше завдання у професійному управлінні довіреними коштами в інтересах як вкладників, так і позичальників. 

 

Принципи діяльності: 

 • ·       добровільність вступу та виходу з кредитної спілки
 • ·       рівноправність членів КС
 • ·       конфіденційність
 • ·       індивідуальний підхід
 • ·       оперативність
 • ·       ефективність та надійність

 

Становлення

 • ·       20 червня 2013 р. кредитна спілка «Західна кредитна група» стає членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.  
 • ·     Рішенням №572 Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, спілку зареєстровано як фінансову установу, свідоцтво серії КС №940 від 08.09.2011р.
 • ·       22 жовтня 2008 р. спілка зареєстровано як юридичну особу, свідоцтво серія А01 №175448.
 • ·       Кредитна спілка «Західна кредитна група» створена за рішенням Установчих зборів, Протокол №1 від 20.10.2008р.

 

Юридичний статус (за законодавством України):

Для виконання своїх завдань кредитна спілка здійснює таку діяльність:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності;
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;
 • виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами;
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній  кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;
 • виступає членом платіжних систем;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

 

Членство у КС «Західна кредитна група»

Для отримання фінансових послуг від кредитної спілки, необхідно стати її членом, а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.

 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, які постійно проживають на території Чернівецької області та мають повну цивільну дієздатність.

 

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

 • подати встановленої форми заяву у КС «Західна кредитна група»
 • пред’явити паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Паспорт повинен містити вклеєні фотографії при досягненні віку 25 та 45 років. Прописка – на території Чернівецької області
 • одноразово сплатити вступний внесок (25 грн.) та обов’язковий пайовий внесок (25 грн.)

 

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов’язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член кредитної спілки, присутній на зборах, - один голос.

 

Члени кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додатковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на споживчі потреби, ремонт, лікування, навчання, розвиток підприємницької діяльності та інші потреби.

 

Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

 

Спілка в  стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) - "Відсутні".

 

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статному капіталі фінансової установи перевищують п"ять відсотків-"Відсутні".

 

Інформація про легалізацію кредитної спілки

Код ЄДРПОУ: 36191796

Код території за КОАТУУ: 7310136600

Дата і номер Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: 22.10.2008. Серія ААВ N 806565

Дата і номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 08.09.2011. KC N 940

Відомості про відокремлені підрозділи: Відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про власників істотної участі: Власники істотної участі відсутні.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

 

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 14 листопада 2017 року № 4278). Термін дії: безстрокова.

 

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ( розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20 липня 2017 року № 3240). Термін дії :безстрокова.