Про КС «Західна»

ВІДМІННІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  ВІД ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

 

Члени КС є її співвласниками, а їхня КС створюється для того, щоб задовольняти їх потреби у фінансових послугах.

 

Власність та форма управління

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про кредитні спіл­ки» члени КС є її співвласниками. Управління КС відбувається за демократичним принципом - на загальних зборах КС один член має один голос. Це дає можливість кожній людини, яка є членом КС, впливати на її діяльність.

 

   
 

Послуги, що надаються членам КС, можуть приносити КС дохід, який використовується на статутну діяльність. Тому надання послуг відбувається на рівні, максимально набли­женому до собівартості.

 

Наближеність до споживачів послуг

Відповідно до ст.6 Закону України «Про кредитні спілки» члени КС мають бути об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або нале­жать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або прожи­вають в одному селі, селищі, місті, районі, області.
Більшість КС створюються в межах однієї адміністративно - територіальної одиниці (області, району), або на базі підпри­ємств, навчальних закладів чи інших юридичних осіб, про­фесійних спілок, громадських чи релігійних організацій.
Це дозволяє КС мати індивідуальний підхід до кожного чле­на КС, зокрема узгоджувати сприятливі графіки оплат суми кредиту та процентів за такими кредитами, підбирати строк внеску (вкладу) члена КС на депозитний рахунок.
У КС можна отримати консультацію щодо вартості тих чи інших фінансових послуг.

Простота та якість продуктів

Фінансові послуги, які пропонують КС відрізняються прос­тотою умов. В КС Вам доступно розкажуть про умови отримання кредиту або здійснення внеску (вкладу) на депо­зит та розрахують реальну вартість послуги.

 

Мікрокредитування

КС, на відміну від інших фінансових установ, охоче пра­цюють з позичальниками яким потрібно невеликі суми гро­шей, тобто, надають мікрокредити. В селах - це чи не єдині джерела фінансування.

 

Прозорість

КС регулярно публікують свою річну фінансову звітність. Чле­ни КС мають право на отримання інформації про діяльність КС, оскільки відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» КС зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності, на їх прохання ознайо­млювати з протоколами загальних зборів і засідань інших орга­нів управління КС, видавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом.

 

Швидкість

КС - це відносно невеликі фінансові установи, що дозволяє їм не оформлювати зайву кількість документів для надання кредиту або договору внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

 

Ціна

Вартість послуг КС при видачі кредитів (процентів як плати за користування кредитом) можливо встановити нескладни­ми розрахунками кінцевої вартості фінансової послуги. В умовах кредитування КС не приховуються відсотки, комісії, додаткові витрати, тощо.

 

Ризики

При внесенні коштів в КС член КС ризикує своїми коштами як і будь-який власник підприємства. Член КС не є клієнтом, як в комерційному банку, бо він приймає безпосередню участь в управлінні КС.