Для споживача можливі наслідки у разі невиконання споживачем обов’язків за договором:

  • - у разі користування споживчим кредитом або невиконання ним (споживачем) обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки (150 гривень), процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються у разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит;
  • - порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту і надалі;
  • - право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Додаткові відомості:

  • - фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
  • - споживач має приймати усвідомлене рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах та має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
  • - фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів тільки за згодою сторін;
  • - споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
  • - витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;
  • - ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту ( строку виконання грошового зобов’язання) / строку кредитування/ строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

《НАЗАД》