Використовувати внутрішні резерви: 3 ініціативи для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

20.03.2014 р.

На сьогоднішній день, у зв'язку з політичною і економічною нестабільністю в Україні, залучення міжнародного фінансування в країну на даний момент залишається під питанням. Враховуючи цей фактор, вкрай необхідно сьогодні проаналізувати, які внутрішні резерви можна задіяти для розвитку економіки, наповнення бюджету та стабілізації ситуації з безробіттям.

В умовах виходу з кризи, багато розвинених країн, такі як Китай, США, Німеччина, ОАЕ (Об'єднаних Арабських Еміратів) та інші, запускають комплексні програми з розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу (далі - МСБ).

При тому, що в Україні 98% усіх суб'єктів господарської діяльності - це малий і середній бізнеc, їх частка у ВВП становить не більше 15%.

Нижче пропонуються три ініціативи, засновані на міжнародній практиці підтримки МСБ. Дані ініціативи дозволять за 2-3 роки збільшити частку малого та середнього бізнесу в Україні до 25-30%.

Кожен Законодавчий акт має обговорюватися і аналізуватися на предмет його впливу на малий і середній бізнес

У 2006 році Європейська комісія прийняла акт під назвою «THINK SMALL FIRST». Суть Акту полягає в публічному обговорення зі спільнотами підприємців (асоціаціями, об'єднаннями підприємців, громадськими організаціями) кожного законопроекту, який прямо чи опосередковано може вплинути на діяльність малого та середнього бізнесу. Також, Акт передбачає, що до моменту прийняття нових законодавчих норм, необхідно вносити зміни, які регулюють спеціальні умови для малих і середніх підприємств.

Результат : прийняття законодавства з урахуванням інтересів усіх сторін.

20 % державних закупівель повинні доводитися на національний малий і середній бізнес

Приміром, в Індії існує програма «Government Purchase and Price Preference Policy for MSEs», відповідно до якої індійські органи влади та державні підприємства зобов'язані закуповувати не менше 20% необхідних обсягів продукції у суб'єктів малого та середнього бізнесу. Програмою визначені 358 товарів, які можуть закуповуватися тільки у МСБ. Кількість малих і середніх підприємств зросла з 0,4 млн. на початку 70 -х рр.  до понад 12 млн. за даними останніх років. Відповідно, кількість робочих місць у секторі збільшилася з 4 млн. до 30 млн.

Подібне рішення прийняли і влада ОАЕ, вони схвалили новий законодавчий акт про допомогу і сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в ОАЕ. Відповідно до акту, федеральні відомства зобов'язані купувати не менше 10% товарів і послуг у мікропідприємств, а також у малого та середнього бізнесу.

Ситуація в Україні. Для початку варто проаналізувати: що виробляє малий і середній бізнес і в якому обсязі? В Україні є аналітика з виробництва тільки експортно-орієнтованої продукції. А що виробляють малі підприємства, наприклад, у Чернівецькій області, ніхто не знає. Часом доходить до того, що Україна імпортує продукцію за 5000 кілометрів, яка виробляється в 100 метрах від споживача.

Результат: підтримка національних виробників; підтримка імпортозаміщення; збільшення фінансової стабільності підприємств МСБ.

 

Створення державного гарантійного фонду

Однією з основних проблем МСБ є доступ до фінансування. Процентні ставки за кредитами, а також вимоги банків за заставним забезпечення фінансування не дозволяють підприємцям України повноцінно використовувати даний інструмент. Навіть якщо рентабельність підприємства дозволяє покривати кредитні відсоткові ставки, у більшості малих підприємств повністю або частково відсутня ліквідна застава.

Створення державного гарантійного фонду може вирішити проблему доступу МСБ до банківського фінансування через інструмент надання гарантій банкам на суму відсутнього застави.

Приклад: підприємство, яке виробляє, кулькові ручки хоче взяти кредит на поповнення оборотних коштів. На даний момент, у підприємства є якесь обладнання для виробництва вищевказаних ручок, а розміщується дане підприємство на орендованій території. З упевненістю можна сказати, що 99 % українських банків відмовлять такому клієнтові, посилаючись на те, що він не може забезпечити позику ліквідною заставою.

Водночас , підприємство прибуткове і рівень доходу дозволяє йому оплачувати 25 % вартості позикового ресурсу. У разі реалізації Гарантійного Фонду, підприємство зможе звернутися до нього за наданням гарантії для банку на суму необхідного заставного майна. З метою полегшення механізму фінансової підтримки суб'єктів МСБ урядом Японії була створена Корпорація страхування МСП та Асоціація з гарантування кредитів, подібні структури є в Китаї, США та інших країнах.

Результат : можливість залучення боргового фінансування для малих і середніх підприємств.

Джерело:
Національний проект розвитку "Бізнес ідея"

《НАЗАД》